ჩვენ შესახებ

 რუსეთის კვლევის ცენტრი 2020 წელს დაფუძნდა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია რუსეთში მიმდინარე თანამედროვე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესების კვლევა და ანალიზი  

აკადემიური დისკუსია

დავით დარჩიაშვილი

© 2021 the Centre for Russian Studies