ჩვენ შესახებ

 რუსეთის კვლევის ცენტრი 2020 წელს დაფუძნდა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია რუსეთში მიმდინარე თანამედროვე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესების კვლევა და ანალიზი  

Ревизоръ