კრიტიკა

25 ივლისი, 2021

დავიდ დარჩიაშვილი

რუსული ლიბერალური ინტელიგენციის მოულოდნელი ზომიერი ოპტიმიზმი?

15 აპრილი, 2021

ცოტნე ჭანტურია

გორბაჩოვის ფონდის საარქივო მასალების კვლევისათვის

5 აპრილი, 2021

დავით დარჩიაშვილი

დუგინის მანიფესტი ათ თეზისად და ათი პასუხი მას

4 აპრილი, 2021

დავით დარჩიაშვილი

ლევ გუდკოვის „მეორადი, ანუ განმეორებადი ტოტალიტარიზმი“ როგორც რუსული „ქეისი“, პოსტ-საბჭოეთის შედარებითი კვლევის ქარგა და თეორიული კონსტრუქტი