სიახლეები

16/11/2021

„რა არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში?“

საერთაშორისო კონფერენცია ხორციელდება რუსეთის კვლევის ცენტრის მიერ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობითა და კონრად ადენაუერის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით

„რა არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში?“